Product Items

Items Group


Product Item : ALL (340)

No. Items Code Item Name & Description Stock/ Units
1 116ISD933 ร่มยาวสปริง 16 นิ้ว 100
2 116JP ร่มยาวสปริง 100 คัน
3 119ISDN ร่มยาวสปริง 19 นิ้ว 100 คัน
4 119ISDP2 ร่มแฟชั่นสปริงด้ามยาว 100 คัน
5 119ISDPF ร่มแฟชั่นสปริง มีชายระบาย 100 คัน
6 119POE ร่มยาวสปริง 100 คัน
7 121ISDF ร่มแฟชั่นมีชายระบาย(สีม่วง) 100 คัน
8 121JDCUP ร่มยาวสปริง+ถ้วยหยดน้ำ 100 คัน
9 121JP6 ร่มยาวสปริง ขนาด 22 นิ้ว 100 คัน
10 121JSDCUP ร่มยาวสปริง (ถ้วยหยดน้ำ) 100 คัน
11 121JSP7 ร่มยาวสปริง21นิ้ว โหลละ720บาท/ปลีกคันละ99บาท 5500 คัน
12 124I10D718 ร่มพระสงฆ์ 24 นิ้ว ไม่มียูวี 30 คัน
13 124I10SD718 ร่มพระสงฆ์ 24 นิ้ว มียูวี 50 คัน
14 124J10D718 ร่มพระสงฆ์ โครงเหล็ก ราคาซื้อยกโหล 96 คัน
15 124JP ร่มยาวสปริง 24 นิ้ว 100 คัน
16 124JSD718 ร่มยาวพระสงฆ์ 100 คัน
17 124JSD933 ร่มพระสงฆ์ยาวสปริง 100 คัน
18 216IP ร่มพับ 2 ตอน ปลีกคันละ40บาท 3คัน100บาท โหลละ360บาท 100 คัน
19 216ISDF- ร่มพับ 2 ตอน มีชายระบาย 100 คัน
20 216ISP ร่มพับ 2 ตอน มี UV 100 คัน
21 216JP ร่มพับ 2 ตอน 100 คัน
22 220IPGDGT ร่มพับ 2 ตอน สกรีนลายดอกไม้ 100 คัน
23 220IPGDGT ร่มพับ 2 ตอน 20 นิ้ว ลายดอกไม้ 100 คัน
24 220IPGDGT ร่มพับ 2 ตอน 20 นิ้ว ลายองุ่น 100 คัน
25 220ISDGT ร่มพับ 2 ตอน ลายน้องหมา 100 คัน
26 220ISDP2 ร่มพับ 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ลายผีเสื้อ 100 คัน
27 220ISDP2 ร่มพับ 2 ตอน ลายผีเสื้อ 100 คัน
28 220ISDPW ร่มพับ 2 ตอน 20 นิ้ว 100 คัน
29 220ISDPW ร่มพับ 2 ตอน 20 นิ้ว (ลายผีเสื้อสีส้ม) 100 คัน
30 220ISDPWF ร่มพับ 2 ตอน มีชายระบาย 100 คัน
31 220ISDW ร่มพับ 2 ตอน 100 คัน
32 220ISP8W ร่มพับ 2 ตอน 100 คัน
33 220ISP8W ร่มพับ 2 ตอน สกรีนลายจุด 100 คัน
34 220JSD718 ร่มพระสงฆ์ 100 คัน
35 220JSD718 ร่มพับ 2 ตอน ขนา 20 นิ้ว 50 คัน
36 220JSD718 ร่มพับพระสงฆ์ 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว 50 คัน
37 220JSP6 ร่มพับ 2 ตอน ลายเสือพราน 100 คัน
38 224ISDN ร่มพับ 2 ตอน 100 คัน
39 224ISP7 ร่มพับ 2 ตอน ขนาด 24 นิ้ว ลายสก็อต 100 คัน
40 224JSP700 ร่มพับ 2 ตอน 24 นิ้ว 100 คัน
41 228I14SD+S ร่มพับ 2 ตอน 100 คัน
42 228SD3FISH ร่มพับ 2 ตอน ถอดด้ามต่อแกนได้ 100 คัน
43 228SDSMR ร่มพับ 2 ตอน ด้าม ซามูไร 100 คัน
44 228XSD ร่มพับพระสงฆ์ 28 นิ้ว ถอดด้ามได้ 30 คัน
45 31906SDGT ร่มพับ 3 ตอน น้ำหนักเบา 100 คัน
46 322JSD718 ร่มพระสงฆ์ 100 คัน
47 322JSSUN ร่มพับลายดอกทานตะวัน 100 คัน
48 322SDSMR ร่มพับ 3 ตอน ด้ามซามูไร 100 คัน
49 3536COSDP2 ร่มพับ 3 ตอน (ออโต้เปิด-ปิด) 100 คัน
50 3536COSP ร่มพับ 3 ตอน (เปิด-ปิดออโต้) สีน้ำตาล 100 คัน