Facilities

ความอดทนที่มาพร้อมกับความสำเร็จ
ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์
พนักงานที่มีความชำนาญ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

Quality Control

ขั้นตอนการตรวจสอบร่มเล็กกสำเร็จรูปตรวจสอบลายพิมพ์ผ้าร่ม
ขั้นตอนการตรวจสอบร่มเล็กกสำเร็จรูปตรวจสอบโครงร่ม
ขั้นตอนการตรวจสอบร่มเล็กกสำเร็จรูปตรวจสอบด้ามจับร่ม